Sommerferie 2022. Klinikken vil kun være lukket i uge 31.

I denne uge henviser vi ved uopsættelig akut sygdom som ikke kan vente til vi er tilbage i uge 32 til

Læge Anders Vagner. Stationsalleen 42, 1. sal. Tlf 44842149